آیین اهورایی

پس از صافی شدن هرچیزی می نویسیم بی ارتباط به هر چیز
 
 
ساعت ۱۱:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٢/۱۱ : توسط : آیین اهورایی

ای مردم آزاده کجایید کجایید                آزادگی افسرد بیایید بیایید

در قصه و تاریخ چو آزاده بخوانید             مقصود از آزاده شمایید شمایید

     بی‌شبه شما روشنی چشم جهانید        در چشمه‌ی خورشید شما نور و ضیایید

    با چاره‌گری و خرد خویش به هر درد                  بر مشرق رنجور دوایید دوایید       

بسیار مفاخر پدرانتان و شما راست              کوشید که یک لخت بر آن‌ها بفزایید

بنمود مصدقتان آن نعمت و قدرت              کاندر کفتان هست از آن سر مگرایید

گیرید همه از دل و جان راه مصدق               زین ره درآیید اگر مرد خدایید