آیین اهورایی

پس از صافی شدن هرچیزی می نویسیم بی ارتباط به هر چیز
 
۴ سال و ۱۱ ماه
ساعت ۱:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٢/۱٩ : توسط : آیین اهورایی

حکم یکی را دادن

" ۴ سال و ۱۱ ماه حبس تعزیری محکوم شده است"

خدایی به عدالت اسلامی ایمان آوردم که یک ماه هم به مومنی از مومن های  خدا زندا ن ناحق اضافه نکردن