آیین اهورایی

پس از صافی شدن هرچیزی می نویسیم بی ارتباط به هر چیز
 
بزایید بزایید
ساعت ۸:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٢/٢۳ : توسط : انوشیروان بهدین

بزایید ، بزایید ، در این بوم بزایید

به ایران چو بزادید سوی گور شتابید

بمیرید ، بمیرید ، که یک ملیون بگیرید

چو یک ملیون گرفتید همه شاه و امیرید

چو محمود بدادست همه اذن جهادت

بجننگید ، بجنگید ، سماوات بگیرید

همه لشکر کفر است و نفاق است به عالم

کم است لشکر ما ، حال شمایید شمایید

بزایید ، بزایید ،که فی الفور شتاب است

بجنبید ، بجنبید ، زمان را مگذارید