آیین اهورایی

پس از صافی شدن هرچیزی می نویسیم بی ارتباط به هر چیز
 
ریشه در خاک
ساعت ٩:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٢/٢٧ : توسط : انوشیروان بهدین

من اینجا ریشه در خاکم!

من اینجا عاشق این خاک اگر آلوده یا پاکم

من اینجا تا نفس باقی است می مانم

من از اینجا چه می خواهم نمی دانم!

امید روشنایی گرچه در این تیرگی ها نیست

من اینجا باز در این دشت خشک تشنه می رانم

من اینجا روزی آخر از دل این خاک، با دست تهی ، گل بر می افشانم

من اینجا روزی آخر از ستیغ کوه ، چون خورشید

سرود فتح می خوانم

و می دانم

تو روزی باز خواهی گشت!

                                 فریدون مشیری