آیین اهورایی

پس از صافی شدن هرچیزی می نویسیم بی ارتباط به هر چیز
 
پیدا شد
ساعت ۱۱:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٢/٢٧ : توسط : آیین اهورایی

بدین وسیله اعلام می کنم بدون جابه جا کردن حتی سوزنی از وسایل اتاق  کیف خود را یافتم تا مشت محکمی به جمعیت زنان که ازهر فرصت سو استفاده کرده و انسان را وادار به مرتب کردن اتاق می کنند زده باشم پیروز باد جنبش مردان شلخته

جدن م١ا٢ ب٣ی۴ ش۵م۶ا٧ر٨ی٩م