آیین اهورایی

پس از صافی شدن هرچیزی می نویسیم بی ارتباط به هر چیز
 
یک بار بخوانید
ساعت ٥:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۳/۱ : توسط : آیین اهورایی

 بسم الله الرحمن الرحیم

 

ومن الناس من یعجبک قوله فی الحیوة الدنیا و یشهد الله علی ما فی قبله وهو الد الخصام.

واذا تولی سعی فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و انسل و الله لایحب الفساد.

و اذا قیل له اتق الله اخذته العزه بالا ثم فحسبه جهنم و لبئس المهاد.

 

 


بسم الله الرحمن الرحیم

 

ومن الناس من یعجبک قوله فی الحیوة الدنیا و یشهد الله علی ما فی قبله وهو الد الخصام.

واذا تولی سعی فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و انسل و الله لایحب الفساد.

و اذا قیل له اتق الله اخذته العزه بالا ثم فحسبه جهنم و لبئس المهاد.

 

درسی که قرآن و نازل کننده ی قرآن ، خداوند علیم و حکیم ، در این آیات به ما پیروان این مکتب می دهد یک مسأله مهم اجتماعی بشر است که آغاز تمدن انسان تا به امروز مورد بحث و گرفتاری است و آثار شومی که این مسأله در بین مجامع بشری گذارده است بدترین و شوم ترین آثار است.

چیست؟ استبداد ، استبدا و خودسری ، استبداد انسان بر انسانها ، استبداد یک حزب یا یک گروه بر توده های مردم. مقابل استبداد ، آزادی. هردوی این مسأله ، آزادی و در مقابل استبداد ، از مسائل مهم  زندگی و تمدن انسانی است. استبداد یعنی چه و چگونه می شود آن را مهار کرد؟ آزادی یعنی چه و تا چه حد انسانها آزادند؟ مسأله آزادی که در کشورهای غربی از اواخرقرون وسطی شروع شد هنوز مورد بحث است که آزادی انسانها یعنی چه؟ مکتب انبیاء ، مکتب ما ، یعنی مکتب قرآن و اسلام ، مهمترین مسأله را برای انسانها آزادی می داند ، و اما معنای آزادی  چیست؟ آیا انسان می تواند آزاد و مطلق باشد یا نه ؟ انسان در بین همه ی موجودات  و زندگان دارای چنین خصیصه ایست که مختار آفریده شده ، یعنی در سرنوشت خود و در تصمیم خود و اتخاذ راه و روش زندگی آزاد است ، برخلاف حیوانات که در بند غریزه اند و موجودات طبیعی که محکوم طبیعتند. و آیا این اختیار ، اختیار در تصمیم  ، اختیار در راه و روش زندگی ، اختیار در چگونگی راه حیات تا چه حدی برای انسان آزاد است؟ آیا انسانها خود می توانند چنین آزادی برای خود در یک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           حدی تامین کنند یا نه؟

انسان ، این موجود مرکب القوی و این اعجوبه عالم خلقت در روش زندگی گاهی خیال می کند که آزاد است ولی در واقع آزاد نیست . انسان به حسب فطرت در مقابل قدرت و در مقابل آنچه را که خود برتر می پندارد ، تعظیم میکند ، سر فرود می آورد ، سجده می کند ، عبادت می کند ، عبادت و تعظیم در مقابل یک قدرت برتر چه قدرت واقعی چه قدرت پنداری و خیالی ـــ جزء سرشت انسان است . چه آنهایی که در مکتب ادیان و معتقدات دینی و مذهبی به سر می برند چه انهایی که خیال می کنند در معتقدات دینی آزادند و گمان می کنند همین که خدا را از جهان برکنار داشتند می توانند آزاد زندگی کنند ، با اینکه همه این ها در قید و بند عبودیت ها ، مکتب ها ، قدرتها ، زندگی می کنند . مکتب مادی با اینکه مدعی است که ما بشر را از قید و بند و عبادات مذاهب آزاد کردیم ، همان چیزی را که مذاهب دارند به صورت دیگری برای بشر آورده اند ، ما می گوییم خدا ، آنها می گویند ماده . ما می گوییم خدای بصیر ، علم مطلق ،حکمت مطلق که به چشم نمی آید ولی عقل آن را درک می کند ، آنها هم نظیر همین اوصاف را برای ماده قائل اند . ما می گوییم کتاب وحی ، آنها هم می گویند برنامه ی ما کتابی است که ما در مسیر آن کتاب و برنامه های آن حرکت می کنیم ما می گوییم آورنده ی کتاب های ادیان از جانب خدا هستند و مبتکرند یعنی بی سابقه هستند ، از ناحیه وحی و الهام ، از طرف خدا ، احکام و قوانین و راه و روش زندگی را می نمایانند. آنها هم می گویند صاحبان مکتب ما در گفته هایشان مبتکرند و قبل از آنها  کسانی چنین برنامه هایی برای زندگی نیاورده است . آنها برای اینکه مردم را جلب کنند می گویند همه با هم رفیق اند ، کسانی که در کانون یک حزبی وارد بشوند. در ادیان بخصوص در اسلام  پیغمبر خدا به گروندگانش می فرمود اصحاب (یعنی رفقا) ولی چقدر فرق داشت آن رفیق با این رفیق. آن رفیق دایره ای می نشست که مردمی که وارد می شدند ، نمایندگانی که از روم و ایران و کشورها می آمدند تا این مردی که این حرکت و این شورو انقلاب را برپا می کند از نزدیک ببینند ، نمی شناختند ، برای اینکه مجلس او صدر و ذیل نداشت و دنبال او کسی حرکت نمی کرد. خانه اش مثل تمام خانه مردم مدینه بود. اینها هم رفیق می گویند : یک رفیق در کاخهای عظیم نشسته با صدها و هزاران مأمور ، یک رفیق دیگر در میان دخمه های کارخانه ها و در زیرزمین های زغال سنگ به سر می برد. این دو رفیق هیچ وقت هم دیگر را نمی بینند ، پس ما می بینیو که دین فطری بشر است ، گاهی نسخه ی اصلی است ، گاهی هم نسخه ی بدلی از اصول دین پیاده می کنند و اسمش را مرام می گذارند.

عبادت کردن فطری انسان است ، یک انسانهایی فقط در مقابل خدا عبادت می کنند یعنی قانون خدا ، اراده خدا ، خدایی که اراده اش را بر مردم تحمیل نمی کند ، مردم را استثمار نمی کند ، اگر می گوید برای من عبادت کنید و سر به سجده بگذارید برای این است که از هر بند و قید و عبودیت دیگران آزاد باشید و اگر می گوید قانون مرا ، بپذیرید ـــ که سنن عالم و سنت آفرینش و مصلحت انسانها در همه ابعاد زندگی است ــ برای این نیست که خدا از انسانها توقعی داشته باشد ، برای این است که از قوانین بشری آزاد باشید.

  همین دنیایی که مدعی آزادی و دموکراسی است آیا قانون بر آنها حاکم نیست ؟ قانونی که بر آنها حاکم است از چه منشأ و از چه مغزی تراوش کرده؟ یک عده بشر. این بشری که قوانین را تدوین کرده است آیا می تواند خودخواهی ها ، خودبینی ها ، گروه بینی ها و حزب بینی ها را نادیده بگیرد؟ پس ناچار قوانینی که در دنیا حتی مدعی آزادی تدوین بر اکثریت مردم است. این هم یک نوع عبودیت است اسلام که می گوید خدا را عبادت کنید ، قانون خدا را بپذیرید یعنی از هر عبودیتی آزاد باشید. من گاهی کلمات و گفته های بزرگان مسلمین و تربیت شدگان زمان رسول خدا را می خوانم می بینم که اینها ـــ علی به جای خود ، ائمه معصومین با آن کلمات قصار و سراسر حکمتشان به جای خود ـــ همین مسلمان های عادی چنان صحبت می کردند و چنان القا می کردند حقیقت اسلام را به کشورهایی که رو به آنجا می آورند که در کتابهای فلسفه ما ، کلام ما ، محققین ما ، علمای ما چنین جملاتی نمی بینیم.

چه جورتر بیتی بود که این عرب بیابانی این طور اسلام را درک می کرد که هنوز اکثریت مسلملنهای درس خوانده ی تحصیل کرده ی ما نمی توانند با یک جمله ی کوتاه روح ایلام را به دنیا بشناسانند؟ آن عبارت بن صامت ، فرمانده قوای اسلام در قسمت شرق و دروازه های قاهره و مصر ، آن زهره که یکی از از فرماندهان جزء سپاه مسلمین است. وقتی برمی خورند، فرمانده کل قوای ایران درخواست می کند ، نماینده می خواهد تا بفهمد این مردم ، این عرب بیابانی وحشی که دائما گرفتار جنگ قبایلی بودند و انواع بت ها را می پرستیدند ، چه می خواهند از دنیا؟ چرا رئ به دنیا آورده اند؟ نماینده خواست. فرمانده ی قوای شرق ایلام که گویا سعد بن وقاص بود که مردی را به نام زهره فرستاد به سرا پرده ی فرمانده کل قوای ایران ارتشبند رستم فرخزاد با همه مدالها و تشریفاتش بدون اینکه از این دستگاه رعبی به خود راه بدهد ، وقتی به سراپرده وارد شد فرش های قیمتی را با نوک شمشیرش کنار زد و روی خاک نشست ، بدون اینکه از او اجازه ای بگیرد.

گفت (رستم فرخزاد) برای چی به مملکت ما رو آورده اید؟ شما مردم گرسنه ای هستید ، می دانیم ، درفشار بودید می دانیم. اگر فقر و گرسنگی شما را به این سرزمین کشانده سیرتان می کنیم. به همه فرماندهانتان مواجب می دهیم ، به فرد فرد شما ، و اگر از ترس و وحشت که کبادا ما به شما رو بیاوریم و کشورتان را تسخیر کنیم (به اینجا آمده اید) تعهد می کنیم به شما کاری نداشته باشیم. گفت و گفت و گفت. این نماینده مسلمانها ، یک سرباز ، یک آدم عادی سکوت کرد. بعد سرش را بلند کرد و گفت چه می گویی؟

 

نحن قوما اوامنا بنخرج الناس من عبادت العباد الی عبادت الله و من ظل الادیان الی عز السلام.

 

هرچه می گویی درست است. ما مردمی وحشی بودیم . زندگی قبیله ای داشتیم ، بت می پرستیدیم ولی خداوند در بین ما پیامبری برانگیخت و ما جانب این پیامبر رسالتی به عهده داریم تا مردم دنیا را از عبادت بندگان ، بندگان خدا را از عبادت بندگان نجات بدهیم تا همه خدا را عبادت کنند.

 

بنخرج الناس من عبادت العباد الی عبادت الله

 

یعنی آزادی ، یعنی هیچ بنده ای در مقابل بنده ای سر فرود نیاورد ، هیچ بنده ای در مقابل بنده ای تعظیم نکند.

و من ظل الادیان الی عزا الاسلام

از ذلت قوانین بشری که صادر شده از کاخها و طبقات حاکمه و ممتازه است مردم را بیرون بیاوریم به طرف قانون خدا و عزت اسلام . به مردم دنیا عزت بدهیم.

  آیا ما بلدیم؟ هنوز می توانیم اسلام را دراین چند جمله خلاصه کنیم؟ و به دنیا بفهمانیم که ما مسلمانها این است رسالتمان؟ رسالت توحید در مقابل استبداد و استکبار که همه نوعی از شرک و بت پرستی است . چنین مردمی ، انسان عقده دار ، انسان خودخواه ، انسان بلند پرواز ولی غرق شهوات ، این چنین انسای می تواند در محیطی رشد کند ، مردم را بفریبد.

 

و من الناس من یعجبک قوله فی الحیوه الدنیا

تو شنونده ، تو انسان وقتی با این شخص مواجه می شوی به قدری شیرین زبانی می کند و وعده آب و نان می دهد و وعده رفاه می دهد که تو را جذب می کند ، تو ملت ،تو فرد ، تو گروه را نردبان استبداد خودش قرار می دهد و دین خدا را وسیله ای برای تهیه قدرت و بدست آوردن قدرت خود قرار میدهد.

و یشهد الله علی ما فی قبله

به تمام اولیا متوسل می شود که من جز خدمت هیچ منظوری ندارم همین پایه گذار این کاخ رضاخان ـــ یا خدا رحمتش کند مرحوم فیروزآبادی را که همیشه تعبیر می کرد به رضابیک ـــ اول از راه فریب مردم شروع کرد که من می خواهم به دین خدمت کنم ، دین در معرض خطر است. کارهای عجیبی هم می کرد ، من یادم است ، شاید اکثر شما سنتان متضی نباشد . یکی از کارهایی که کرد برای فریب مردم و مسلمانها و علمای ساده لوح این بود که بعضی از زنهای بدکاره و فاحشه را می گرفتند ، در گونی می انداختند و در همین میدان سپه تازیانه می زدند و در تمام مناره ها و مساجد اطراف دستور داد اذان بگویند ، در روزهای عاشورا جلوی دسته سربازان حرکت می کرد ، شمعی هم به دست می گرفت ، سرش را هم گل آلود می کرد ، دست به سینه میزد و حسین حسین می گفت . به علما هم که می رسید میگفت من وظیفه دارم دین اسلام را احیا کنم . چند بار به پدر خود من همین را گفت.

 

و یشهد الله علی ما فی قلبه

اگر پنجاه سال قبل ، چند قرن پیش این آیه را مسلمانها خوب توجه می کردند گول این خودخواهها یا به قول قرآن «الد الخصامها» را نمی خوردند. بعد که مسلط شد و بنا شد برنامه اربابها را اجرا کند ، همانهایی که به اسم دین ، همان معممینی که به اسم دین پله استبداد چنین شخصی شدند اولین کسانی بودند که از او ضربه خوردند. یکی از علمای بزرگ ، از علمای مصری می گوید که نه همین قرآن معجزه است بلکه کلمات پیغمبر و ائمه وقتی که بررسی کنیم همه اعجاب انگیز است . از جمله می گوید این جمله ای که از رسول خدا نقل می کنن که می فرمود هر که ظالمی را کمک کند خداوند همان ظالم را بر او مسلط می کند . این معجزه است . در تمام تاریخ ما دیدیم هر کسی که نردبان ظالمین شد به دست همان ظالم ضربه خورد . یک عده از علمایی که گول خوردند و نردبان شدند طولی نکشید که کشته شدند ، تبعید شدند ، خانه نشین شدند ، بعد چهره ی واقعی اش را نشان داد . قرآن می گوید گول نخورید.

 

و هو الد الخصام

آ نکسی که فقط وعده آب و نان می دهد دلسوز بشر نیست آن کسی که آزادی بشر را می خواهد اوست که طرفدار حیات و زندگی واقعی بشراست . همان طور که احزابی که وعده ی آب و نان می دهند این اصلا ربطی به اسلام ندارد . آب و نان هست ولی این نیست که زندگی تنها آب ونان باشد . انسان که از حیوان پست تر نیست . حیوانهای آزاد و وحشی به جای خود ، حیوانهای اهلی را در یک اتاق حبس کنید ، گرسنه هم باشند ، غذا مقابلش بگذارید ، وقتی می بیند در اتاق بسته است خودش را به در و دیوار می زند.

یک گربه ـــ امتحان کنید ـــوقتی میاید به طرف گوشتی که بردارد دائما اطرافش را نگاه می کند مبادا درها به رویش بسته باشد . درها که بسته شد با همان شکم گرسنه از غذا و گوشت صرف نظر می کند ، چنگ بر در و دیوار می زند ، انسان پست تر از حیوان نیست . انسان می خواهد آزاد نفس بکشد . آزاد زندگی کند ، در مقدرات خودش موثر باشد . آب و نان ، که تنها وعده ی زندگی نیست . ولی احزاب و افرادی که می خواهند بر مردم مسلط شوند اول از راه وعده ی شکم ، یعنی انسان را آنقدر تنزل می دهند ، پایین می آورند فقط شکم ، فقط شهوات ، همانطوری که احزاب چپ دنیا را می بینیم تنها تمرکزشان روی وعده شکم است بعد چی ؟ بعد حکومت طبقه ی کارگر ، یعنی اول دیکتاتوری ، اول بدبختی بشر ، دیکتاتوری پرولتاریا ، اشتباه می کنند ، بشر تنها زندگی نیست . شما وقت افطار ، شکم گرسنه ، لب تشنه ، کسی شما را منزلش دعوت کند و سر سفره غذا آماده باشد ولی به شما اهانت بکند از غذا و زندگی او صرف نظر می کنید ، یعنی به کرامت شما ، به حیثیت شما تجاوز شده ، این انسان  است ، آنیان آزادی می خواهد ،انسان کرامت نفس می خواهد ، انسان می خواهد راهش باز باشد ، تنفس بکند . آنهایی که خودشان را طرفدار مردم می دانند و سوگند یاد می کنند یشهد الله علی ما قلبه همین قدر که از این نردبان بالا رفتند و جا پایشان را سفت کردند آن وقت  یک رضاشاهی از کار در می آیند . به همین چیز می تازند ، نه به زندگی  مردم  رحم می کنند نه به  حیات مردم نه به آزادی مردم . فقط مامور است راه را باز کند برای آنهایی که او را مسلط کردند.

 

و اذا تولی سعی فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل

وقتی که زمام کار را به دست گرفت یا از مردم روی گرداند تمام کوشش این است هم نسل را فاسد کند ، افکار را اندیشه ها را ، اخلاق را ، انسانیت را ، کرامت ها را و زراعت را .

دستش رسید همه را می سوزاند . من در همین اواخر که در تخت بیمارستان شهربانی بودم ، این حوادث در تهران و شهرستانها پشت سر هم  روی میداد ، آخرین سخنرانی  این مرد مستبد (محمدرضا) را شنیدم ، مضمونش این بود که یا تمدن عظیم یا همه  چیز باید آتش بگیرد . همان جا من لرزیدم متوجه شدم که چه خواهد کرد چون لحن گفتار و اندیشه های این شخص را سالها می شناختم . طولی نکشید آتش سوزی در تمام شهر شروع شد . کشتار هفده شهریور پیش آمد ، از آن فجیع تر کشتار و آتش سوزی سینما رکس که در تاریخ بشریت کم نظیر است . از «نرون» نقل می کنند ولی نه به این صورت یهلک الحرث و النسل بارها گفت یا من ، یا این مملکت باید آتش بگیرد ولی به یاری خدا و رهبری محکم و قاطع امام و همت همه ی مسلمانها او رفت و مملکت بحمدالله به جای ماند و روز به روز هم رو به بهبودی خواهد رفت .

 

و یهلک الحرث و النسل و الله لا یحب الفساد

دیگر جا ندارد این مفسد بماند . هرچه آمریکا هم پشتیبانی اش کند . صهیونیستها هم او را نگه دارند ، تمام مملکت را پر از وسایل جنگی بکند نمی تواند بماند.

 

والله لا یحب الفساد

کسی را که خدا دوست ندارد و پرتش می کند هیچ قدرتی نمی تواند نگه دارد .

 

و اذا قیل له اتق الله اخذته العزة بالا ثم فحسبه جهنم و لبئس المهاد

اگر او را نصیحت کنی ــ چنین مستبد خودخواهی را برطغیانش افزوده می شود چون سرا پا جهنم شده . جایگاهش جهنم است . چاره چیست؟ آیات قبل همانطور هم که قبلا گفتم نظان حج را می نمایاند ، یعنی نظام سلم . عینی همه ی مردم متوجه مسئولیت خود باشند و همه همدیگر را انسان بدانند ، همه اختلافات  برکنار باشد ، همه با هم با فکر و نیت و صادقانه سلام بگویند . سلاعلیکم . یعنی ما تسلیم هستیم این شعار اسلام است . در نماز آخرین کلمه ای که می گوییم همین است :

السلام علینا و علی عباد الله الصالحین

 

مجاهد نستوه مرحوم آیت الله سید محمود طالقانی