آیین اهورایی

پس از صافی شدن هرچیزی می نویسیم بی ارتباط به هر چیز
 
فقط سفر
ساعت ۸:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۳/۳ : توسط : انوشیروان بهدین

دیگه مثل اینکه داره قطعی می شه . سفرمونو می گم . خدا رو شکر بوی بهبود ز اوضاع جهان می شنوم . واقعا جای خوشحالی داره که بعد این همه انتظار داره می شه . از آیین خان هم خبری نیست . مثل اینکه داره همه جوره مهیا می شه .

در خاتمه عرایض ابیاتی از مثنوی مولانا :

رقـص آن جا کن که خــود را بشکنی 

 پنبه را از ریشِ شهــــوت بــرکنــی

رقـص و جولان، بر سرِ میدان کننــد 

رقـص انـدر خونِ خود مردان کننـــد

چون رهند از دستِ خود، دستی زنند

چون جهند از نقص خود، رقصی کنند

مُطــربانشان از درون، دف می زننــد 

بحــرها در شــورشان،کف می زننــد

تــو نبینـی ،لیک بهــرِ گــوششـان 

بــرگ ها بــر شـاخ ها هم ،کف زنان