آیین اهورایی

پس از صافی شدن هرچیزی می نویسیم بی ارتباط به هر چیز
 
توجه توجه
ساعت ۱:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۳/٢٢ : توسط : آیین اهورایی

عکس رفتینگ واقعی است و بنده هم در قایق حضور دارم به جدم قسم تقلبی نیست