آیین اهورایی

پس از صافی شدن هرچیزی می نویسیم بی ارتباط به هر چیز
 
خسته ام!
ساعت ٧:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۳/٢۳ : توسط : انوشیروان بهدین

من از قیود سخت گنه کار خسته ام

از مذهب برهنه و اقرار  خسته ام

گشته است پر ز حد و حدود، این میانه من

از ناله وحوش به افسار خسته ام

من پهنه ی وسیع جهان را نظاره ام

از رویت از میانه ی دیوار خسته ام

من را در این سیاهی و اوهام می کشند

از گزمه های پست تبهکار خسته ام

اینگونه زندگی همه مرگی است بی کران

از مردن مکرر بر دار خسته ام

از این سیاهی خرداد سبز گون

از این حرامیان  پر اسرار خسته ام