آیین اهورایی

پس از صافی شدن هرچیزی می نویسیم بی ارتباط به هر چیز
 
شش چیز خوب است، لیکن در شش کس بهتر است
ساعت ٩:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۳/٢۳ : توسط : آیین اهورایی

امیرالمؤمنین(علیه السلام) فرمود:
«شش چیز خوب است، لیکن در شش کس بهتر است»
عدل خوب است، اما در رهبران بهتر،
صبر خوب است اما در فقرا بهتر،
ورع نیکو است اما در علما بهتر،
سخاوت خوب است اما در اغنیا بهتر،
توبه خوب است اما در جوان ها بهتر،
حیاء نیکو است اما در زنان بهتر،

امیرى که عدل ندارد مثل ابرى است که باران ندارد،
فقیرى که صبر ندارد مثل چراغى است که نور ندارد،
عالمى که ورع ندارد مثل درخت بى میوه است،
ثروتمندى که سخاوت ندارد مثل مکان بى علف است
جوان بدون توبه مثل جوبى که آب ندارد
زنى که حیاء ندارد مثل غذایى است که نمک ندارد.
من لایحضر الفقیه/ ج 1، ص 140./حدیث384