آیین اهورایی

پس از صافی شدن هرچیزی می نویسیم بی ارتباط به هر چیز
 
بهبودی و شهر کرد
ساعت ٩:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۳/٢٩ : توسط : انوشیروان بهدین

امروز خیلی بهتر بودم ، خدا رو شکر داره بهبود کامل حاصل می شه ، تاولها خوب شدن و درد زانو به هزیمت رفتش . هیچ وقت یادم نمی ره که تو سیده تاول پام که بدون اقراق اندازه یه سیب گلاب شده بود ، همین که جوارابمو در آوردم بر اثر فشار ترکید تو صورتم و کل اتاقو به گند کشید . اوضاع جالبی نبود . نمی دونم ، شاید منم دارم پیر می شم .

در جوانی پیر و در پیری جوان بودی انوش

آسمان اوراق هستی کرد پیش و پس تورا

خیلی حرف زدم ، عازم شهر کردم ، یه دو روزی باید با آیین سر کنین . ایشاللا زود بر می گردم .