آیین اهورایی

پس از صافی شدن هرچیزی می نویسیم بی ارتباط به هر چیز
 
آن که بادروغ پا در جام جهانی نهد از گروهش هم صعود نمی کند
ساعت ۱٠:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٤/۱ : توسط : آیین اهورایی

ای خدا تو که انقدر خوبی

جای حق نشستی نگذاشتی متقلب از گروهش صعود کنه فرانسه را به خاک سیاه نشوندی باعث آبروریزیه سارکوزی  شدی

 ای که تو یه آن دومنش را به نابودی کشاندی

آخه خدا تو که انقدر مردی دیگه تمرین و بازی تدارکاتی بسه

یه نظر هم به ما بنداز خواهش می کنم

قول می دم استقبال شه