آیین اهورایی

پس از صافی شدن هرچیزی می نویسیم بی ارتباط به هر چیز
 
ماه پیشونی
ساعت ۱:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٤/٢ : توسط : آیین اهورایی

گفتمش بیا ماه پیشانو پیمون ببندیم

جون جونم آی جون جونم

 

گفت باشه ولی قول بده که دائم بخندیم

جون جونم آی جون جونم

 

گفتمش دروغ میگی ماه پیشونی تو مستی

گفتش باور کن با تو می مونم تا تو هستی

 

گُفتمش فدای غمزه گِردُم

دلخوشُم که تو ره نومزه کِردُم

 

پیش پات می شینُم دو زانو

آخ ماه پیشانو جان ماه پیشانو

 

گُفتمش آهای ماه پیشانو

 

گفت جونِ جونوُم

جونِ جونوُم آی جونِ جونوُم

 

 

گُفتمش بگو غنچه گُل کو

 

گفتش لبونُم

جونِ جونوُم آخ جونِ جونوُم

 

 

گُفتمش چرا ماه پیشانو نا مهربونی؟