آیین اهورایی

پس از صافی شدن هرچیزی می نویسیم بی ارتباط به هر چیز
 
دروغ گو
ساعت ٧:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٤/٢ : توسط : آیین اهورایی

بنده به عنوان یک بنده خدا از همین تریبون به آقایانه اونور نشین عرض می کنم

اگر دروغ گو می خواستیم اینور به تعداد لازم موجود بود

پس لطفن فک خود را بسته و دخالت تو چیزی که به شما مربوط  نیست نکنید

 آبروی استادتان را هم نبرید