آیین اهورایی

پس از صافی شدن هرچیزی می نویسیم بی ارتباط به هر چیز
 
یشنهاد
ساعت ۱۱:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٤/٥ : توسط : آیین اهورایی

فقط یه پیشنهاد از فردا نگذارید کودکان زیر ١٨ سال به رادیو مجلس گوش دهند از ما گفتن بود

وگرنه وقتی آرام و موقر یه جا نشستین و همه دارن برای ارامشتتون تحسینتون می کنن بچتون میاد میگه بتمرگ پ.....وز