آیین اهورایی

پس از صافی شدن هرچیزی می نویسیم بی ارتباط به هر چیز
 
این هم اصل مطلب
ساعت ۱٠:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٤/٦ : توسط : آیین اهورایی

و اما ایرادات:

فلکسی بعد از لگد خوردن مچاله می شود که در تصویر اولی این اتفاق به دلیل مونتاپ بودن نیفتاده

در گوشه پایین دست چپ عکس یک تکه از  عکس قبلی مبینید که به صورت کاملن ناشیانه در جای خود باقی مانده

در عکس اصلی به سایه های روی زمین توجه کنید در عکس مونتاپ شده هم نگاه کنید آن سه خط به نظر شما سایه چیست ؟؟؟؟اصولن با توجه به جهت تابش نور شما باید جسمی که باعث ایجاد شایه شده را ببینید

عکس مهندس به هیچ جا بند وبا نیروی خدا همین طور در هوا معلق مانده

و از همه مهمتر به نظر شما الان در حال حاضر کجای تهران می توان عکس مهندس را حتی برای لگد خوردن نصب کرد ؟؟