آیین اهورایی

پس از صافی شدن هرچیزی می نویسیم بی ارتباط به هر چیز
 
جزیت مسلمانی
ساعت ۱:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٤/۱۱ : توسط : انوشیروان بهدین

شهی که پاس رعیت نگاه میدارد 

حلال باد خراجش که مزد چوپانی ست

اگر نه راعی خلق است زهر مارش باد

که هر چه میخورد او جزیت مسلمانیست

                                                                  سعدی شیرازی