آیین اهورایی

پس از صافی شدن هرچیزی می نویسیم بی ارتباط به هر چیز
 
سوال کنکور
ساعت ٢:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٤/۱٢ : توسط : آیین اهورایی

۵ شنبه ١٠/۴/٨٩ گروه ریاضی درس ادبیات سوال ٢۴*

 ------------------------------------------------------------------------------------------

در سوال یکم دخل وتصرف شده که البته فرق چندان زیادی هم ندارد  اصل سوال این است

کدام بیت بیانگر فضای حکومتی ضحاک می باشد؟