آیین اهورایی

پس از صافی شدن هرچیزی می نویسیم بی ارتباط به هر چیز
 
سهم ما
ساعت ۱٢:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٥/۸ : توسط : آیین اهورایی

ای لعنت به سران فتنه سهم هر ایرانی  ١٠ تا ۶٠ساله  ١٠۵٠۶٠٠ تومن