آیین اهورایی

پس از صافی شدن هرچیزی می نویسیم بی ارتباط به هر چیز
 
نخبگی
ساعت ٤:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٥/۱٦ : توسط : آیین اهورایی

شخصی صفتِ ماهی می کرد و بزرگی او،
کسی او را گفت: « خاموش! تو چه دانی که ماهی چه باشد؟»
گفت: «من ندانم که چندین سفر دریا کرده ام، نشان ماهی آن است که دو شاخ دارد همچون شتر!»
گفت: من خود می دانستم که تو از ماهی خبر نداری؛
اما بدین شرح که کردی، معلوم شد تو گاو را هم از شتر نمی دانی و نمی شناسی!