آیین اهورایی

پس از صافی شدن هرچیزی می نویسیم بی ارتباط به هر چیز
 
عفو کن
ساعت ۱٠:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٦/۳ : توسط : آیین اهورایی

این دعا هم بخشش و تعلیم توســـــت          گر نه در گلخن گلستان از چه رست

هم دعا از تو اجابت هم زتـــــــــــــــو          ایمنی از تو مهابت هم از تـــــــــــــو

ای عظیم از ما گناهان عظیـــــــــــــم           تو توانی عفو کردن در حریــــــــــم

ما ز آز و حرص خود را سوختیـــــم           وین دعا را هم ز تو آموختیـــــــــــم

حرمت آن که دعا آموخــــــــــــــــــتی           در چنین ظلمت چراغ افروختـــــــی

عفو کن ای عفو در صندوق تــــــــــو          سابق لطفی همه مسبوق تــــــــــــــو

عفو کن زین بندگان تن پرســـــــــــت          عفو از دریای عفو اولی ترســــــــت

من که با شم که بگویم عفو کـــــــــن          ای تو سلطان و خلاصه ی امر کـــــن

ای تو پاک از جهل و علمت پاک از آن          که فراموشی کند بر وی نهــــــــــــان