آیین اهورایی

پس از صافی شدن هرچیزی می نویسیم بی ارتباط به هر چیز
 
 
ساعت ۱۱:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۳٠ : توسط : آیین اهورایی

در این صحرا به هر جانب تو رو کن


ز هر خاکی کفی بر دار و بو کن


ز هر خاکی که بوی عشق برخاست


یقین کن تربت لیلی همان جاست