آیین اهورایی

پس از صافی شدن هرچیزی می نویسیم بی ارتباط به هر چیز
 
به کدوم وصیت عمل کنیم
ساعت ٤:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٦/۱٠ : توسط : آیین اهورایی

یادش بخیر در سفر سال گذشته به ترکیه به مغازه سفالگری زن و شوهری مراجعه کردیم در آنجا صحبت های دوستانه ای با آن ها داشتیم و در نهایت موقع خداحافظل لطف کردن و کتابی به ما هدیه دادند در صفحه اول آن کتاب وصیت نامه مولانا به خط زیبایی نوشته شده بود بدین شرح

شما را وصیت می کنم به ترس از خدا در نهان و عیان
و اندک خوردن و اندک خفتن و اندک گفتن و
کناره گرفتن از جرم و جریت­ها

نخواندن نماز و نگرفتن روزهو برپا داشتن سما

فرونهادن هواهای شیطانی
و خواهش­های نفسانی و شکیبایی بردرشتی مردمان
و دوری گزیدن از همنشینی با احمقان و نابخردان و سنگدلان
و پرداختن به همنشینی با نیکان و بزرگواران همانا بهترین
مردم کسی است که برای مردم مفید باشد و بهترین گفتار کوتاه
و گزیده است و ستایش از آن خداوند یگانه است

چند روز پیش داشتم مطالعاتی در مورد شماس و مو لانا می کردم به این وصیت نامه بر خوردم بدین شرح

شما را وصیت می کنم به ترس از خدا در نهان و عیان
و اندک خوردن و اندک خفتن و اندک گفتن و
کناره گرفتن از جرم و جریت­ها و مواظبت بر روزه
و نماز برپا داشتن و فرونهادن هواهای شیطانی
و خواهش­های نفسانی و شکیبایی بردرشتی مردمان
و دوری گزیدن از همنشینی با احمقان و نابخردان و سنگدلان
و پرداختن به همنشینی با نیکان و بزرگواران همانا بهترین
مردم کسی است که برای مردم مفید باشد و بهترین گفتار کوتاه
و گزیده است و ستایش از آن خداوند یگانه است

حالا موندم به کدوم یکیش عمل کنم