آیین اهورایی

پس از صافی شدن هرچیزی می نویسیم بی ارتباط به هر چیز
 
رابطه مستقیم
ساعت ۱:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٢٤ : توسط : آیین اهورایی

تیپ زدم رفتم به مامانم نشون بدم

پرسیدم چطوره ؟؟؟؟

گفت کتت به شلوارت نمیاد

گفتم چی کار کنم

گفت کراواتتو باز کن