آیین اهورایی

پس از صافی شدن هرچیزی می نویسیم بی ارتباط به هر چیز
 
نرخ یرایری
ساعت ٩:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٧/۱۳ : توسط : آیین اهورایی
 
واسه یه طرح تو محل کار احتیاج به قیمت کود داشتم استعلام کردم گفتن کیلو ۲۰۰ ریال
تو کف نرخ برابری کود و ریال موندم اساسی

۲۰۰ریال = ۱ کیلو کود