آیین اهورایی

پس از صافی شدن هرچیزی می نویسیم بی ارتباط به هر چیز
 
من اگر به روز رییس جمهور شم
ساعت ۱٠:٤٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۸/٤ : توسط : آیین اهورایی

اگر من یه روز رییس جمهور شم

یه رینگ بوکس می گذارم وسط میدون اصلی هر شهر هرکس دلش می  خواد بیاد تو با هرکس دعوا کنه انقدر مشت بزنه و بخوره حالش خوب شه

باور کنید تنها راه حل  مشکلات مردم ما همینه روزی  ۱۸۰۰۰ نزاع شهری در سطح یک کشور

محل  نظرات خبر گزاری ها تبدیل شده به جایگاه رد وبدل شدن فحش

بازار ارز سکه محل اننتقام گرفتن از همدیگه و هزاران هزاران دعوای بی صاحب دیگه که هیچ کدوم دلیلی جز حماقت ذاتیمون نداره

 

صرفا خبری بود همین