آیین اهورایی

پس از صافی شدن هرچیزی می نویسیم بی ارتباط به هر چیز
 
آبی
ساعت ۱۱:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢٢ : توسط : آیین اهورایی

ای روسریت ست شده با ناخنت آبی
چشمان نه دریا شده روشنت آبی
دریای و دریایی و دریایی و دریا
ای دامنت ای دامنت ای دامنت آبی
ای دامنت ای دامنت ای دامنت آبی
چون رود گذشتی نه سلامی نه علیکی
هم آمدنت آبی و هم رفتنت آبی
در برکه عریان تنم آبتنی کن
مرغابی من ماهی من ای تنت آبی

دانلود