آیین اهورایی

پس از صافی شدن هرچیزی می نویسیم بی ارتباط به هر چیز

نه روحـی نه جـانی به تــن بـَــربـَــری تــو را عــــاشـــقـــم کـاملا، بـَــربـَــری ســحـر چـــون بــرآیـــد بــلنــد آفـــتاب به فــریاد گــــویم ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 12 بازدید
مرداد 93
2 پست
دی 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
2 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
3 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
4 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
5 پست
آذر 91
7 پست
آبان 91
8 پست
مهر 91
9 پست
شهریور 91
4 پست
مرداد 91
4 پست
تیر 91
11 پست
خرداد 91
4 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
6 پست
آبان 90
6 پست
مهر 90
11 پست
شهریور 90
13 پست
مرداد 90
11 پست
تیر 90
18 پست
خرداد 90
10 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
شهریور 89
17 پست
مرداد 89
38 پست
تیر 89
60 پست
خرداد 89
51 پست
شعر
60 پست
ابتهاج
3 پست
جانانه
1 پست
بربری
1 پست
چاپلین
1 پست
نیما
1 پست
ققنوس
1 پست
کیوسک
1 پست
پس_کی_پس
1 پست
دبی
1 پست
عدد_بده
1 پست
inception
1 پست
ای_قلم
1 پست
قونیه
1 پست
نقاشی
1 پست
ساکسیفون
1 پست
pino
1 پست
موتزارت
1 پست
دانشگاه
1 پست
موسیقی
12 پست
نخبه
1 پست
عکاسی
1 پست
خاطرات
1 پست
بتهوون
1 پست
تولد
1 پست
پایان
7 پست
سفر
14 پست
الموت
1 پست
اوان
1 پست
ایران
73 پست
حسب_حال
15 پست
طنز
25 پست
نسوان
2 پست
مولانا
6 پست
آزادی
14 پست
استبداد
4 پست
در_غم
71 پست
فوتبال
5 پست
سبز
1 پست
شمس
1 پست
سعدی
3 پست
جهانگردی
12 پست
سلجوک
1 پست
شاملو
2 پست
عشق
8 پست
بی_خوابی
2 پست
سفرنامه
5 پست
ترکیه
9 پست
پاموکاله
1 پست
چتربازی
1 پست
ووزلا
1 پست
دنیزلی
1 پست
آلانیا
1 پست
در_پرده
2 پست
گلسرخی
2 پست
سیده
3 پست
رفتینگ
1 پست
شکایت
4 پست
خداحافظ
1 پست
شکریه
1 پست
گلایه
1 پست
شکواییه
1 پست
طالقانی
1 پست
مصدق
1 پست
فیلم
1 پست
آغاز
1 پست