آیین اهورایی

پس از صافی شدن هرچیزی می نویسیم بی ارتباط به هر چیز

نه روحـی نه جـانی به تــن بـَــربـَــری تــو را عــــاشـــقـــم کـاملا، بـَــربـَــری ســحـر چـــون بــرآیـــد بــلنــد آفـــتاب به فــریاد گــــویم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید
مرداد 93
2 پست
دی 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
2 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
3 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
4 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
5 پست
آذر 91
7 پست
آبان 91
8 پست
مهر 91
9 پست
شهریور 91
4 پست
مرداد 91
4 پست
تیر 91
11 پست
خرداد 91
4 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
6 پست
آبان 90
6 پست
مهر 90
11 پست
شهریور 90
13 پست
مرداد 90
11 پست
تیر 90
18 پست
خرداد 90
10 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
شهریور 89
17 پست
مرداد 89
38 پست
تیر 89
60 پست
خرداد 89
51 پست