بنده خدا چی شدش؟

دیروز صبح داشتم  رانندگی می کردم برم سر کار، ساعت 6 صبح ، نمی دونم کی به بنده خدا گفته بود گاردریلو اون موقع رنگ بزنه ، من یهو دیدمش ، شانس اوردم که به خیر گذشت و ردش کردم ، نه علامت هشداری ، نه هیچی .

امروز صبح داشتم می رفتم سر کار . دیدم همون جا که اون بنده خدا داشت رنگ می کرد یه سطل رنگ ریخته وسط خیابون . خدا به خیر کنه . بنده خدا چی شدش؟

/ 0 نظر / 3 بازدید