زیبایی تنها شده بود

یه شعر سهراب بود هیچ وقت نفهمیده بودمش یعنی درکش نکرده بودم

نامجو هم که خوند دیگه اصلن درکش نکردم

پارسال بود که معنی شو کامل درک کردم اما حیف که آنی بیش نبود

هر بودی بودا شده بود...:

آنی بود درها وا شده بود
برگی نه شاخی نه باغ فنا پیدا شده بود
مرغان مکان خاموش این خاموش آن خاموش خاموشی گویا شده بود
آن پهنه چه بود : با میشی گرگی همپا شده بود
نقش صدا کم رنگ نقش ندا کم رنگ پرده مگر تا شده بود ؟
من رفته او رفته ما بی ما شده بود
زیبایی تنها شده بود
هر رودی دریا
هر بودی بودا شده بود  

/ 0 نظر / 3 بازدید