تندیس

پلیس اعلام کرد به تازگی سرنخ هایی از تندیس های دزدیده شده بدست آورد است

در همین راستا غرفه مشاهیر و مفاخر ایران که در نمایشگاه کتاب به عقیده نیروی انتظامی به فروش تندیس های دزدیده شده می پرداخت پلمپ شد

 

/ 0 نظر / 3 بازدید