دلیلشو نمی دونست

دکتر می گفت فقط چند ثانیه برق دستگاه را قطع می کنم بعدش وصل می کنم مطمئن باش هیچکس نمی فهمه پرسید میشه یه بار دیگه برام توضیح بدین دکتر گفت قلبش خوب کار نمی کنه همین باعث آسیب رسیدن به مغزش شده  بچه شما هم عقب مونده ذهنیه هم جسمی

تو مسجد نشسته بود قرآن به سر گرفته بود التماس خدا را می کرد قرآن را باز کرد ..............

یادش آمد دکتر گفت نمی دونه علتش چیه می تونه  مال پارازیت ها باشه خاطرات یک سال گذشته اش اومد جلوی چشش .....................................................

.صدای دختر کوچولوه که گریه می کرد بابام و نزن تو ذهنش  عین ناقوص صدا می کرد داشت دیونش می کرد

/ 4 نظر / 6 بازدید
1387

یه داستان کوتاه عالی

بهرام

یاد م ننداز ، جیگرمو کباب کردی

1988

دیروز از در خانه اومدم بیرون، همسایه روبرویی هفت تیر رو روبروم گرفت. پرسید: مرد حسابی تو کشور ما چی می خوای؟ چشمامو مالیدم گفتم چطور مگه؟ گفت دیشب تهران شمال شرقی میانه به دو قسمت غربی شرقی تقسیم شد!

لیلا

این مطلبو چندین بار خوندم ولی درکش نمی کنم . [سوال]