هوا

ما در درون سینه هوایی نهفته ایم

بر باد اگر رود سر ما زان هوا رود

                                               حافظ

/ 0 نظر / 3 بازدید