یک بار بخوانید

بسم الله الرحمن الرحیم

 

ومن الناس من یعجبک قوله فی الحیوة الدنیا و یشهد الله علی ما فی قبله وهو الد الخصام.

واذا تولی سعی فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و انسل و الله لایحب الفساد.

و اذا قیل له اتق الله اخذته العزه بالا ثم فحسبه جهنم و لبئس المهاد.

 

درسی که قرآن و نازل کننده ی قرآن ، خداوند علیم و حکیم ، در این آیات به ما پیروان این مکتب می دهد یک مسأله مهم اجتماعی بشر است که آغاز تمدن انسان تا به امروز مورد بحث و گرفتاری است و آثار شومی که این مسأله در بین مجامع بشری گذارده است بدترین و شوم ترین آثار است.

چیست؟ استبداد ، استبدا و خودسری ، استبداد انسان بر انسانها ، استبداد یک حزب یا یک گروه بر توده های مردم. مقابل استبداد ، آزادی. هردوی این مسأله ، آزادی و در مقابل استبداد ، از مسائل مهم  زندگی و تمدن انسانی است. استبداد یعنی چه و چگونه می شود آن را مهار کرد؟ آزادی یعنی چه و تا چه حد انسانها آزادند؟ مسأله آزادی که در کشورهای غربی از اواخرقرون وسطی شروع شد هنوز مورد بحث است که آزادی انسانها یعنی چه؟ مکتب انبیاء ، مکتب ما ، یعنی مکتب قرآن و اسلام ، مهمترین مسأله را برای انسانها آزادی می داند ، و اما معنای آزادی  چیست؟ آیا انسان می تواند آزاد و مطلق باشد یا نه ؟ انسان در بین همه ی موجودات  و زندگان دارای چنین خصیصه ایست که مختار آفریده شده ، یعنی در سرنوشت خود و در تصمیم خود و اتخاذ راه و روش زندگی آزاد است ، برخلاف حیوانات که در بند غریزه اند و موجودات طبیعی که محکوم طبیعتند. و آیا این اختیار ، اختیار در تصمیم  ، اختیار در راه و روش زندگی ، اختیار در چگونگی راه حیات تا چه حدی برای انسان آزاد است؟ آیا انسانها خود می توانند چنین آزادی برای خود در یک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      &

/ 0 نظر / 3 بازدید