زندگی زیباست

یکی از دوستان فرموده بودند که چرا نکات مثبت زندگی رو نمی بینین .

گفتم یه شعرمناسب احوال بیارم که هم مثبت باشه ، هم دلیل منفی بودن مشخص :

آری آری زندگی زیباست

زندگی آتشگهی دیرنده پابرجاست

گر بیفروزیش رقص شعلش در هر کران پیداست

ور نه خاموش است و خاموشی گناه ماست

/ 0 نظر / 3 بازدید