مارکز

از یه جمله ای تو این کتاب مارکز خوشم میومد امروز بنا به دلایلی می خواستم بهش رجوع کنم هر چی هار د را گشتم پیداش نکردم گفتم یه سرچی بکنم طبق معمول صافی شده بود

با خوذدم گفتم تو مملکتی که هفتان و آوای آزادش صافی می شود این که دیگر جای خود دراد

راستی اسم کتاب بود:Memories of My Melancholy Whores

 File:MemoriesOfMyMelancholyWhores.jpg

فکر کنم ترجمش میشه : خاطره دلبرکان غمگین من کلافه

یادم میاد در مورد این کتاب با یکی از دوستام داشتیم بحث می کردم من به هر نکته ای تو کتاب اشاره می کردم اون بنده خدا نخونده بود

آخرش علتشو کشف کردیم من نسخه انگلیسی اش را خوندخ بودم و او از ارشاد گذاشته اش را جالبترین جای ماجرا ای ن بود که دوستم  اصلن نمی دونست جناب پیرمرد اصلن چرا هر شب دلش نمیومد

دوستم می گفت تا یه هفته این فکر را تو سرش می گردونده که مارکز کی تا حالا انقدر روحانی شده  

 

/ 0 نظر / 3 بازدید