دیشب که اون بلوتوث لعنتی ١٠٠ به ١ را دیدم (موفق باشن جوانا این آبو خاک)

امروز هم تو خیابون داشتم می رفتم یک مرد داشت به قصد کشت همسرشو می زد

از همین تربیون اعلام می کنم اگر مردا این مملکت اینن

من هیچ نسبتی با هاشون ندارم

/ 0 نظر / 3 بازدید